नाम म्हणजे काय ? नामाचे किती प्रकार आहेत ? 

नाम म्हणजे काय ? नामाचे किती प्रकार आहेत ? 

नाम म्हणजे काय ? नामाचे किती प्रकार आहेत ?    जगातील कोणत्याही दिसणाऱ्या किंवा न दिसणाऱ्या वस्तूला जे नाव ठेवलेले असते, त्याला नाम असे म्हणतात. किंव्हा सृष्टीतील कोणत्याही घटकाला ओळखण्यासाठी …

Read more