How did the Marathi language flourish?

How did the Marathi language flourish? मराठी भाषेचा उगम कसा झाला ?

मराठी भाषेचा उगम कसा झाला ?        मराठी भाषेचा उगम हा उत्तरेकडे झाला असून . मराठी भाषा ही मूळ आर्यांची भाषा आहे. जवळजवळ १५०० वर्षांचा इतिहास जपणारी मराठी …

Read more