शिक्षक निबंध | shikshak essay marathi

शिक्षकदिन निबंध teacher nibandh

शिक्षक निबंध | shikshak essay marathi     मनुष्यामध्ये व इतर प्राण्यामध्ये जे महदंतर आहे व ज्याच्या योगानें मनुष्य एवढ्या योग्यतेस चढला आहे त्याचे कारण त्याची अपूर्व बुद्धिमत्ता ही होय. ही …

Read more