भाषा अलंकार व त्याचे प्रकार | Alankar in Marathi Grammar 

भाषा अलंकार व त्याचे प्रकार | Alankar in Marathi Grammar 

भाषा अलंकार व त्याचे प्रकार | Alankar in Marathi Grammar     अलंकार म्हणजे काय ? भाषेचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी वापरलेल्या तंत्राला भाषेचे अलंकार असे म्हणतात . अलंकार म्हणजेच सुंदर दिसण्या साठी …

Read more