प्रयोग मराठी व्याकरण । प्रयोग व त्याचे प्रकार । Prayog Marathi

प्रयोग मराठी व्याकरण ,कर्तरी ,कर्मणी ,भावे

प्रयोग मराठी व्याकरण । प्रयोग व त्याचे प्रकार । Prayog Marathi     कर्त्याची व कर्माची क्रियापदाशी जी जुळणी व ठेवण किंवा रचना असते, तिलाच व्याकरणात ‘प्रयोग’ असे म्हणतात. क्रियापदाची …

Read more