Marathi Grammar। मराठी व्याकरण

मराठी व्याकरण । marathi grammar

Marathi Grammar। मराठी व्याकरण   मराठी व्याकरण म्हणजे काय ?  उत्तर – मराठी भाषेचे सपस्टिकरण करणार शास्त्र म्हणजे मराठी व्याकरण होय .   वर्ण म्हणजे काय ? बोलताना निघणाऱ्या मूळध्वनीला …

Read more