Samas in Marathi Grammar | समास व त्याचे प्रकार | मराठी व्याकरण 

Samas in Marathi Grammar | समास व त्याचे प्रकार | मराठी व्याकरण 

 Samas in Marathi Grammar | समास व त्याचे प्रकार | मराठी व्याकरण          समास म्हणजे काय ? परस्पर संबंधामुळे दोन शब्द नेहमी एकत्र उच्चारले जातात तेव्हा अनावश्यक …

Read more

Marathi Grammar। मराठी व्याकरण

मराठी व्याकरण । marathi grammar

Marathi Grammar। मराठी व्याकरण   मराठी व्याकरण म्हणजे काय ?  उत्तर – मराठी भाषेचे सपस्टिकरण करणार शास्त्र म्हणजे मराठी व्याकरण होय .   वर्ण म्हणजे काय ? बोलताना निघणाऱ्या मूळध्वनीला …

Read more

Letter Writing In Marathi। मराठी पत्र लेखन कसे करावे ?

Marathi Letter Writing - मराठी पत्रलेखन

Letter Writing In Marathi। मराठी पत्र लेखन कसे करावे ?   Letter Writing In Marathi। मराठी पत्र लेखन कसे करावे ? म्हणजेच,  पत्र हे एक असे साधन आहे ज्याच्या मदतीने …

Read more