Marathi Stories For Reading

Marathi Stories For Reading

Marathi Stories For Reading Marathi Short Stories    १ ) राजा जनक आणि अष्‍टावक्र ऋषि राजा जनक राजा असूनही त्‍यांना राजवैभवात आसक्ती नव्‍हती. लोभ मोहापासून ते सदैव दूर राहात. विनम्रता …

Read more