कर्मवीर भाऊराव पाटील-Karmvir Bhaurav Patil

कर्मवीर भाऊराव पाटील-Karmvir Bhaurav Patil

कर्मवीर भाऊराव पाटील-Karmvir Bhaurav Patil   स्वतःचे विशेष शिक्षण न झालेल्या ज्या माणसाने गोरगरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा ध्यास घेतला, त्यांच्यासाठी जागोजागी शाळा काढल्या, खेड्यापाड्यांतून हिंडून हुशार मुलांचा शोध घेतला, त्या मुलांसाठी …

Read more