Debug Meaning in Marathi । डीबग म्हणजे काय ?

Debug Meaning in Marathi । डीबग म्हणजे काय ?

Debug Meaning in Marathi । डीबग म्हणजे काय ?     मित्रांनो आपण नेहमीच ऐकत असेल की एखाद्या वेबसाईटमध्ये debug आढळून आला आहे. किंवा अमुक व्यक्तीने आमुक वेबसाईसाइटवरील डीबग काढला. …

Read more