भाषा म्हणजे काय ? 

भाषा म्हणजे काय ?

    एकमेकांसोबत संवाद साधण्यासाठी वापरले जाणारे एकमेव साधन म्हणजे “भाषा “ होय. संवाद साधण्यासाठी फक्त भाषेचाच वापर होतो असं नाही, तर इंद्रियें व शरीराच्या काही भागांचाही वापर केला जातो. …

Read more