पारिभाषिक शब्द इयत्ता 9 वी व 10 वी

पारिभाषिक शब्द इयत्ता 9 वी व 10 वी

पारिभाषिक शब्द   ज्ञानप्रसाराच्या विविध माध्यमांत आणि जीवन व्यवहारात सतत बदल होत असतात. साहजिकच त्या त्या ज्ञानक्षेत्रात वा व्यवहारात प्रचलित शब्दांहून वेगळे शब्द वापरले जातात. विशिष्ट ज्ञानक्षेत्रातील माहिती, संकल्पना यांच्या …

Read more