Marathi Mhani – मराठी म्हणी १२०+

Marathi Mhani - मराठी म्हणी १२०+

Marathi Mhani – मराठी म्हणी १२०+     १ आपल्या डोळ्यातले मुसळ दिसत नाही पण दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते. Meaning: दुसऱ्यांनी केलेल्या बारीक-सारीक चुका दिसतात, परंतु आपल्या हातून कितीही मोठी …

Read more