महात्मा जोतीराव फुले – Mahatma Jotirav Phule

महात्मा जोतीराव फुले - Mahatma Jotirav Phule

महात्मा जोतीराव फुले – Mahatma Jotirav Phule     “विदविना मति गेली मतीविना नीति गेली। नीतीविना गति गेली। गतीविना वित्त गेले। इतके अनर्थ एका अविद्येने केले।।”         …

Read more