माझे पहिले भाषण निबंध

माझे पहिले भाषण निबंध

  आमच्या शाळेत विविध स्पर्धा नेहमी होत असतात. त्या आंतरशालेय स्त्री झिम्मड गर्दा उडालेली असते. आमचे अनेक दोस्त वैयक्तिक पारितोषिके, साधिका मिळवून आणत असतात. त्यायोगे त्यांचा आणि शाळेचा नावलौकिक वाढत …

Read more