वर्ण म्हणजे काय ? संधी म्हणजे काय ? 

वर्ण म्हणजे काय ? संधी म्हणजे काय ? 

वर्ण म्हणजे काय ? संधी म्हणजे काय ?    वर्ण म्हणजे काय ? बोलताना निघणाऱ्या मूळध्वनीला वर्ण असे म्हणतात. किंव्हा ज्या शब्दाचे पृथक्करण होत नाही त्यास वर्ण म्हणतात. बोल्यानंतर शब्द …

Read more