Samas in Marathi Grammar | समास व त्याचे प्रकार | मराठी व्याकरण 

Samas in Marathi Grammar | समास व त्याचे प्रकार | मराठी व्याकरण 

 Samas in Marathi Grammar | समास व त्याचे प्रकार | मराठी व्याकरण          समास म्हणजे काय ? परस्पर संबंधामुळे दोन शब्द नेहमी एकत्र उच्चारले जातात तेव्हा अनावश्यक …

Read more